aula de música a terrassa

Mario Fierro


Piano


Neix a Madrid el 1994 i s'inicia en el piano clàssic als 9 anys al Centro Integrado de Música y Enseñanzas Artísticas “Padre Antonio Soler” (San Lorenzo de El Escorial) on reb classes de professors com Juan Crespo, Anatoly Ponzov o Miguel Baselga. Descubreix el jazz ja de bastant jove i comença a estudiar-lo de manera autodidacta.

Després d'obtenir el Grau Professional accedeix al Conservatori Superior de Música de Valencia el 2012 on comença a rebre classes del pianista valenciano Albert Sanz. Des de l'arribada a aquesta ciudad ja ha tingut la ocasió de tocar en gran varietat de sales de diferent índole, alternant entre grans auditoris de música clàssica i clubs de jazz per tota la geografia nacional, col.laborant en les més variopintes formacions i formats. Durant aquests últims anys ha estat pianista resident de multitut de jam sessions, participant en diversos enregistraments i compartint escenari amb músics de la talla de Voro García, Pedro Iturralde, Federico Nathan, Perico Sambeat, Vicent Macián o Dani Juárez entre d'altres.

Actualment es troba desenvolupant-se, com a compositor i pianista, en diferents projectes que van des de la música clàssica, el jazz o el free jazz fins el funk, happenings o la producción de música electrònica.

Aula de música de Terrassa

  Carrer Arquímedes 221,
Terrassa, 08224, (Barcelona)

  93 733 23 65