Professorat

Moisès Solé

Director Acadèmic de l'Aula de música

Guitarra elèctrica, acústica, espanyola

Roc Calvet

Coordinació acadèmica

Guitarra elèctrica, acústica, espanyola

Combo

Llenguatge

Laura Herzog

Llenguatges

Víctor Martínez

Guitarra elèctrica, acústica, espanyola

Combo

Jose Manuel Maya

Piano

Guitarra flamenca

Tomàs Fosch

Piano

Combos

Roberto Albrecia

Saxos

Clarinets

Combo

David Nuri

Saxos

Combos

Àngel Pujol

Saxos

Clarinets

Flauta travessera

Tible

Oriol Cot

Bateria

Marc Poch

Bateria

Sergi Torrejón

Combo

Llenguatge

Pep Coca

Contrabaix

Baix elèctric

Miquel Galceran

Contrabaix

Baix elèctric

Roc Alemany

Violí

Marta Pons

Violoncel

Marc Monzonis

Trompeta

Aula de música de Terrassa

  Carrer Arquímedes 221,
Terrassa, 08224, (Barcelona)

  93 733 23 65